TIÊU ĐIỂM :

Hoạt động hiệp hội

Chủ tịch HUBA Chu Tiến Dũng:Tạo sức bật cho doanh nghiệp

Chủ tịch HUBA Chu Tiến Dũng:Tạo sức bật cho doanh nghiệp

Là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, nhằm tạo sức bật cho doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Chu Tiến Dũng khẳng định, với lợi thế được thụ hưởng về chính sách, hạ tầng, doanh nghiệp TP.HCM cần phải đóng vai trò dẫn dắt và xây dựng những thương hiệu mạnh.
IPPG
Cuộc Bình chọn 2019

CÀ PHÊ DOANH NHÂN THỨ 7

Bao bì nhựa và kinh tế tuần hoàn

Bao bì nhựa và kinh tế tuần hoàn

Các doanh nghiệp bắt đầu triển khai chương trình dài hơi nhằm sử dụng bao bì nhựa tiết kiệm, hiệu quả nhất, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp

Hội thảo - Đào tạo

Doanh nhân - doanh nghiệp