Tháng 6/2019: Tất cả sở, ngành, quận, huyện đều có bộ phận một cửa

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; tổ chức thực hiện theo phân công và tiến độ quy định tại Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Chậm nhất đến tháng 6/2019, 100% sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ của bộ phận một cửa, hướng tới thực hiện toàn bộ quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận này đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, xác lập các cơ chế kiểm soát quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả để hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn; thực hiện nghiêm quy định về Thư xin lỗi; giải quyết dứt điểm, kịp thời các trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC; tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp.

Nhằm đảm bảo đồng bộ trong toàn hệ thống và tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư, UBND TP cũng chấp thuận tạm dừng mở rộng, xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được duyệt. Việc mở rộng danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ được thực hiện sau khi xây dựng, triển khai và vận hành cổng dịch vụ công TP, hệ thống một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Trong thời gian này, các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện cần tiếp tục duy trì các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện đang cung cấp, đồng thời áp dụng các giải pháp để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến.

* Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức về tình hình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong xây dựng, phát triển hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, trong đó đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy CCHC, cải cách TTHC.

 

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Các tin khác

Doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn thuế 4 năm khi đầu tư dự án mới

Doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn thuế 4 năm khi đầu tư dự án mới

Theo Nghị định mới, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được miễn, giảm hàng loạt loại thuế cùng nhiều ưu đãi về đất đai, tín dụng khi có nhu cầu vay vốn.
Ban hành Danh mục linh kiện, máy nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư

Ban hành Danh mục linh kiện, máy nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư

Bộ Công Thương vừa ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư.
100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon

100 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu qua Amazon

Đã có 100 doanh nghiệp đợt đầu tiên được Amazon và Cục XTTM lựa chọn để có thể đăng ký tài khoản cũng như xuất khẩu qua Amazon.
Chương trình hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc

Chương trình hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc

Văn phòng Hội xin thông tin tới Quý Hội viên chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc trong năm 2019 do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM tổ chức. Mục đích của chương trình là để hỗ trợ các doanh nghiệp có mong muốn mở rộng thị trường thông qua sự hợp tác kỹ thuật công nghệ với Hàn Quốc.
Kiến nghị xử lý nhanh hơn 100 dự án bất động sản bị thanh tra

Kiến nghị xử lý nhanh hơn 100 dự án bất động sản bị thanh tra

Việc nhanh chóng thanh tra và có kết luận, hướng xử lý cụ thể đối với hơn 100 dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định thị trường.
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Những điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Những điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp