Quốc hội thông qua 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014
Trang chủ » Điểm tin - sự kiện
Thứ Hai, 11/11/2013 17:42
Sáng nay 11/11, đa số đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, với 14 chỉ tiêu chủ yếu.


Đại biểu Quốc hội tranh luận trong giờ giải lao (ảnh: Việt Hưng).

Đánh giá về mục tiêu tổng quát năm 2014, đa số ý kiến đồng ý với dự thảo Nghị định. Một số ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thể hiện mục tiêu tổng quát có nhấn mạnh đến nội dung phục hồi tăng trưởng.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn và chưa thể tăng trưởng cao trong 1 - 2 năm tới. Vì vậy, chưa nên đặt vấn đề phục hồi tăng trưởng mà cần duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm hài hòa, cân bằng với các mục tiêu tiếp tục tăng tính ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến đề nghị không nên thể hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách trong Nghị quyết về kinh tế - xã hội mà đưa nội dung này vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước và bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm từ năm 2014. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, tình hình cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 rất khó khăn, vì vậy để bảo đảm tính tập trung cao trong thực hiện giải pháp, nhiệm vụ về ngân sách, xin tiếp thu, thể hiện chỉ tiêu này trong Nghị quyết về ngân sách nhà nước.

Còn về bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm, đây là một chỉ tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên để tạo sự thống nhất, bảo đảm tính liên tục trong theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm, xin đề nghị Quốc hội tiếp tục tập trung vào nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường như đã trình Quốc hội trong hai năm 2014 và 2015, chưa bổ sung chỉ tiêu mới là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm.

Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2014, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%. Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP năm 2014. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, mục tiêu ưu tiên trong năm 2014 và định hướng trong 2 năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm là tiếp tục tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đến năm 2015, mục tiêu đặt ra là chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5% - 7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát năm 2014 cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn khi điều chỉnh chính sách vĩ mô, nhất là khi tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, giá điện, than và dịch vụ công. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7% như dự thảo Nghị quyết để bảo đảm Chính phủ linh hoạt trong điều hành.

Một số ý kiến đề nghị tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 32% GDP. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, để thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2014 cân bằng, hài hòa giữa nhiệm vụ tăng tính ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý thì mức tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ nên ở mức 30% GDP như dự thảo Nghị quyết nhằm bảo đảm không gây tác động bất lợi đến nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là các cấp cần triển khai quyết liệt các giải pháp tăng hiệu quả đầu tư, hạn chế và đi đến chấm dứt đầu tư dàn trải, lãng phí. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ chỉ tiêu này như dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các chỉ tiêu về tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị do mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 chỉ khoảng 5,8%. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận định, thực trạng nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong những năm qua nhưng tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không có biến động lớn đòi hỏi cần tiếp tục có đánh giá sâu sắc, thực chất hơn, làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp với chỉ tiêu việc làm, thất nghiệp.

Mặc dù vậy, bảo đảm việc làm là một yêu cầu lớn đối với nền kinh tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ hai chỉ tiêu này như dự thảo Nghị quyết làm cơ sở đề Chính phủ phấn đấu ở mức cao nhất, từ đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.

Dự thảo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua:

Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

Nguồn dantri.com.vn

Các tin khác

Quy Doanh Nhan vi cong dong

Đăng ký nhận bản tin điện tử

Tổng công ty Bến Thành
Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa
cty thái bình dương
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng
Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng
Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Việt Nam - CADIVI
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
Công ty Cổ phần Âu Lạc
Nhà sách nhân văn
ABC
Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên
rexhotel
Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang
Bitis
Ngân hàng Eximbank
Hoạt động hội viên
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử
Thành viên HUBA
 • Cadivi
 • May SG 3
 • Akunderwear
 • Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức
 • Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sàigòn - TNHH MTV
 • Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn
 • Công ty May Saigon 3
 • SSP
 • Công ty Chứng Khoán SBBS
 • Công ty CP DV Phú Nhuận
 • Khu Công Nghiệp Tân Phú
 • Điện Quang
 • Gỗ Đức Thành
 • Công ty TNHH TM SX Anh Khoa
 • Khách sạn Đệ Nhất
 • Công ty CP Xây dựng Tháp Kim
 • Công ty CP Tư vấn & Vật tư Thiết bị Đo Đạc Nam Sông Tiền
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC ASC
 • Công ty CP Phát hành sách TP.HCM FAHASA
 • Công ty CP Xây dựng giao thông Phi Hải
 • Minh Long Hưng
 • Bia Miller
 • Phố xinh
 • Công ty Kim Hà
 • Công ty Thúy Ngọc
 • Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
 • Ô tô Minh Nguyệt
 • ABC Bakery
 • Công ty C.T group
 • Vissan
 • Công ty Cổ Phần TIE
 • Ben Thanh TSC - Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
 • CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
 • An Phước
 • Hoa Sen Group
 • SFC
 • Công ty CP Địa Ốc - Cáp Điện Thịnh Phát
 • Công ty Du lịch Hòa Bình
 • Công ty Kềm Nghĩa
 • Công ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo
 • Uyen Phat
 • Bình Minh Tải
 • Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc
 • Công ty Cp Sông Thu
 • Công ty Cổ phần Khánh Hội - KHAHOMEX
 • DNTN Bánh kẹo Á Châu
 • Công Ty TNHH Liêu Thanh
 • Tổng công ty dệt may Gia Định
 • cty cp đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
 • DNTN nước uống tinh khiết Sài Gòn Sapuwa
 • Trường Nguyễn Tất Thành
 • Trà Tâm Lan
 • Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn
 • Công ty CP May da 30-4
 • Công ty CP TM DV Bến Thành
Diễn đàn đầu tư