Theo Bộ Công thương, Việt Nam có thể tận dụng ưu đãi CPTPP đối với phần lớn các mặt hàng thế mạnh như dệt may, da giày, nông sản, thuỷ sản… để xuất khẩu sang Mexico.

p/Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 2,24 tỷ USD.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 2,24 tỷ USD.

Đơn giản hoá thủ tục

Mexico đang tìm kiếm các thị trường mới như Mỹ Latinh và châu Á – Thái Bình Dương nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào các đối tác chính như Mỹ…

Trong những năm qua Mexico đã thực hiện nhiều điều chỉnh quan trọng trong luật hải quan như: đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa, áp dụng cửa sổ điện tử nhằm tự động hóa nhiều thủ tục ngoại thương.
Đối với các biện pháp vệ sinh an toàn động thực vật, Mexico đã xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để các bên liên quan có thể tiếp cận các yêu cầu về vệ sinh an toàn động thực vật.

Với CPTPP, Mexico cam kết xóa bỏ 77% số dòng thuế ngay từ 14/1 vừa qua, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Đại diện Cty Nguyên Anh, một doanh nghiệp logistics lưu ý khi xuất khẩu sang Mexico, mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng; trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người kê khai phải khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai.

Về trị giá tính thuế ở Mexico, hệ thống sẽ tự động phân bổ các chi phí vận chuyển, bảo hiểm… để quy ra trị giá tính thuế xuất khẩu (giá FOB, DAF, DAP) cho từng mặt hàng. Trường hợp điều kiện giao hàng khác FOB, DAF, DAP, thì các loại phí vận tải, bảo hiểm được tính chung cho tất cả các mặt hàng của lô hàng.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó đáng lưu ý là công tác vận chuyển. Mặc dù vậy, Mexico vẫn được đánh giá là thị trường tiềm năng, nếu doanh nghiệp chủ động, linh hoạt, quan tâm tới đến những điều kiện địa lý ảnh hưởng tới thời gian giao hàng, và chọn dòng sản phẩm thế mạnh để cạnh tranh với các nước cũng xuất khẩu vào Mexico.