TIÊU ĐIỂM :

100 Doanh nghiệp đạt Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2015

Sáng ngày 10/10/2015, Trung tâm Hội nghị White Palace, được sự chấp thuận và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hiệp hội) tổ chức chương trình Kỷ niệm 11 năm ngày Doanh nhân Việt Nam...

Tin mới nhất

DN TP.HCM tiêu biểu

100 Doanh nghiệp đạt Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2015

100 Doanh nghiệp đạt Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2015

Sáng ngày 10/10/2015, Trung tâm Hội nghị White Palace, được sự chấp thuận và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hiệp hội) tổ chức chương trình Kỷ niệm 11 năm ngày Doanh nhân Việt Nam...
Xem thêm

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp