CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG

QUỸ VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN:

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM (HUBA ADV)

CÔNG TY CP DV VÀ XTTM HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM (HUBA TPS)

CÔNG TY CP NHÓM ĐẦU TƯ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM (HUBA GROUP)

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI