TPHCM chuẩn bị kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia

Chiều 22/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã có buổi làm việc với TPHCM về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến; đại diện các sở, ngành và một số quận, huyện.
Quang cảnh buổi làm việc

Hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,59%

 

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng cho biết, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, do đặc thù của địa bàn TP nên đến nay TP chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; việc kiện toàn Bộ phận một cửa cấp tỉnh được thực hiện theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đến nay, về cơ bản, Bộ phận một cửa các cấp đã được kiện toàn về tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP, 13 đơn vị cấp sở; 22/24 UBND quận, huyện; 295/322 UBND xã, phường, thị trấn.

 

Đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các cấp trên địa bàn TP được kiện toàn theo đúng quy định và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, định kỳ 6 tháng một lần tổ chức họp giao ban. Đến nay, đội ngũ cán bộ đầu mối là 862 người, thiết lập ở sở, ban, ngành là 91 người; UBND cấp huyện là 74 người; cấp xã là 646 người và hệ thống văn phòng đăng đất đai là 51 người.

 

Về chuẩn hóa dữ liệu TTHC, xây dựng và ban hành các quy định nội bộ, quy trình điện tử, thực hiện trách nhiệm công bố TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, trong 11 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND TP ban hành 27 quyết định công bố danh mục 662 thủ tục. Tính đến ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 104 quyết định, công bố 1.797 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp; trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 115 thủ tục.

 

Về triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC, trên cơ sở Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP, Văn phòng UBND TP đã chủ trì xây dựng quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP. Hiện nay, đang dự thảo và chuyển Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND TP xem xét, ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá việc giải quyết TTHC, TP thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả TTHC của từng TTHC và đầy đủ các phương thức thực hiện. Tính đến nay, hệ thống đang vận hành thử nghiệm ổn định tại 12 đơn vị (3 quận, huyện và 9 xã, phường, thị trấn) với 4 TTHC (2 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện và 2 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn). Từ ngày 21/6 (thời điểm bắt đầu thử nghiệm) đến 16/11/2019, hệ thống tiếp nhận 17.008 hồ sơ TTHC và ghi nhận nhiều lượt ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức.

 

Về kết quả giải quyết TTHC, từ ngày 16/12/2018 đến 15/9/2019, tổng số hồ sơ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận là 12.254.254 hồ sơ, đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ; trong số hồ sơ đã giải quyết có 12.013.483 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99,59%) và 49.518 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,41%).

 

Từ năm 2015, TP đã xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử góp phần hiện đại hóa cải cách TTHC tại TP. Để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, TP xây dựng cổng dịch vụ công TP, phần mềm một cửa điện tử gắn với hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo đúng nguyên tắc một hệ thống tập trung, thống nhất. Hệ thống đã được vận hành thí điểm tại một số đơn vị từ tháng 6/2019, đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Về kết quả rà soát, đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tính đến 25/9/2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn TP là 602 dịch vụ. Trong đó, sở, ban, ngành cung cấp 311 dịch vụ công mức độ 3 và 87 dịch vụ công mức độ 4; UBND quận, huyện cung cấp 127 dịch vụ công mức độ 3 và 70 dịch vụ công mức độ 4; UBND phường, xã, thị trấn cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 3. Số lượng hồ sơ giải quyết qua trực tuyến là 1.073.323 hồ sơ (chiếm 8,75%).

 

Về chuẩn bị kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết, TP đã kết nối hệ thống tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, kết nối hệ thống xác thực cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến để đưa vào vận hành giai đoạn 1 tháng 12 là thông báo hoạt động khuyến mãi và liên thông các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, riêng đối với dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe tạm thời kết nối trực tiếp với trang cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, cổng dịch vụ công trực tuyến của TP sẽ theo sát cổng dịch vụ công quốc gia mọi vấn đề. Những dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, quận, huyện triển khai trước giờ sẽ đưa về cổng của TP hết để người dân dễ tiếp cận. Sau khi rà soát, những dịch vụ công nào ổn sẽ đưa lên cổng quốc gia.

 

TP chuẩn bị trong tháng 11 triển khai kết nối thí điểm 3 dịch vụ công của TP với Cổng dịch vụ công quốc gia; tháng 12 thêm 4 dịch vụ nữa và trong quý I năm 2020 sẽ tích hợp thêm 1 số dịch vụ nữa.

 

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng kiến nghị Chính phủ cho TP thực hiện thí điểm đề án số hóa vì đề án này rất quan trọng đối với TP. Nếu được làm thí điểm thì sẽ được đầu tư và có lợi cho TP và Chính phủ.

 

TPHCM sẽ đi đầu trong cải cách TTHC

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, đầu tháng 12, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương, kết nối với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội, TPHCM, tỉnh Quảng Ninh là 3 đơn vị cơ sở thí điểm, đây cũng là nòng cốt xây dựng Chính phủ điện tử.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kết luận buổi làm việc

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Cổng dịch vụ công quốc gia phải lấy người dân làm trung tâm; phải kết nối được tới các quận, huyện, xã phường để người dân biết rằng Cổng dịch vụ này là để phục vụ chính họ, người dân bất cứ ở đâu, thời điểm nào cũng có thể thực hiện được các TTHC…

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định, lãnh đạo TPHCM đã thể hiện tinh thần cầu thị, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, những cách làm hay của các bộ ngành, địa phương khác. “TPHCM cũng được áp dụng rất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, khác với quy định chung cả nước, lại ở vị trí là trung tâm kinh tế hàng đầu, là động lực tăng trưởng của cả nước, nên rất mong Thành phố sẽ đi đầu trong cải cách TTHC”.

 

Về vấn đề đầu tư cho cổng dịch vụ công, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP giao cho VNPT đầu tư toàn bộ các khâu xử lý rà soát cơ sở dữ liệu, hạ tầng… VNPT sẽ huy động nguồn lực tập đoàn, cũng như các doanh nghiệp tư nhân giỏi làm những phần nhỏ trong tổng thể công việc, sau đó VPCP sẽ thuê lại. Bộ trưởng gợi ý TP nên thực hiện theo hình thức này.

 

Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trong điều kiện cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đầy đủ, về thể chế cũng còn nhiều hạn chế như chưa có nghị định về bảo mật thông tin cá nhân, nghị định về TTHC trong môi trường điện tử, xác thực định danh… nhưng vẫn phải làm ngay, vừa làm vừa hoàn thiện. “Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn phải làm và hoàn thiện liên tục trong quá trình 5 năm, 10 năm, 20 năm tiếp theo”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

 

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố phải đưa các giải pháp để người dân hưởng ứng, thực hiện các dịch vụ công ngay từ khi khai trương. Đồng thời, kết nối hội nghị trực tuyến tới quận huyện, xã phường, thị trấn làm sao để người dân ở mọi miền Tổ quốc đều thấy được cổng dịch vụ công, đó là thể hiện vai trò của Chính phủ phục vụ, với Thành phố là chính quyền phục vụ.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Các tin khác

Mời DN đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Mời DN đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Mời DN đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022
Mời tham dự hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và giải pháp

Mời tham dự hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và giải pháp

Mời tham dự hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội, thách thức và giải pháp
Chính thức triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử trên toàn quốc

Chính thức triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử trên toàn quốc

Sau thời gian thử nghiệm, kể từ hôm nay 23/11/2020, hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (gọi tắt là hệ thống MGH) sẽ chính thức được ngành hải quan triển khai trên toàn quốc.
TP.HCM đào tạo IPO cho doanh nghiệp khởi nghiệp

TP.HCM đào tạo IPO cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Chương trình đạo tạo IPO cho doanh nghiệp khởi nghiệp vừa được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM) khởi động tại TP.HCM.
Tăng mức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng mức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.
Bị tranh chấp thương mại, doanh nghiệp cần cầu cứu ai?

Bị tranh chấp thương mại, doanh nghiệp cần cầu cứu ai?

Việt Nam đang có 13 FTA (Hiệp định Thương mại tự do) có hiệu lực và 3 FTA đang đàm phán. Các FTA này giúp doanh nghiệp Việt Nam bước vào thị trường của gần 60 nền kinh tế có tổng GDP chiếm gần 90% GDP thế giới. Tuy nhiên, FTA cũng khiến các rào cản phi thuế quan gia tăng, doanh nghiệp dễ bị kiện tụng hơn.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp