TIÊU ĐIỂM :

Chương trình công tác của HUBA năm 2020

Các tin khác

Ba kịch bản cho doanh nghiệp trong đại dịch

Ba kịch bản cho doanh nghiệp trong đại dịch

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho rằng trước diễn biến thay đổi rất nhanh của dịch bệnh Covid-19, chủ doanh nghiệp cần xây dựng nhiều kịch bản ứng phó.
Kêu gọi doanh nghiệp hội viên hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Kêu gọi doanh nghiệp hội viên hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Kêu gọi doanh nghiệp hội viên hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch Covid-19
HUBA có thêm 2 Phó Chủ Tịch Hiệp hội nhiệm kỳ VI (2016 - 2021)

HUBA có thêm 2 Phó Chủ Tịch Hiệp hội nhiệm kỳ VI (2016 - 2021)

Ngày 17/3/2020, ông Chu Tiến Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã trao quyết định bổ sung thêm 2 Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ VI (2016 - 2021).

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp