TIÊU ĐIỂM :

Lịch công tác từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

04/01/2021

 

15.00: Họp giao ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Lịch thay thư mời)

Thứ Ba

05/01/2021

 

14.00: Họp kiểm điểm đảng viên Tổ 3 – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Tổ đảng 3)

16.00: Họp Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Thành phần theo thư mời, Anh Phạm Văn Huỳnh – Phó Bí thư Đảng đoàn, Anh Thiện Nhân – PTTK, Anh Điệp – PTTK, Anh Mạnh Tuệ - GĐ TTDVHTDNNVV)

Thứ Tư

06/01/2021

 

 

Thứ Năm

07/01/2021

08.00: Dự Hội nghị UBMTTQ Việt Nam TP. HCM lần thứ 5, khó XI (2019-2024) – 55 Mạc Đĩnh Chi, P. ĐaKao, Quận 1 (Chị Cao Thị Nhung – PGĐ Quỹ DNVCĐ)

08.00: Họp kiểm điểm đảng viên Tổ 1 – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Tổ đảng 1)

14.00: Họp tổng kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020 – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Toàn bộ Khối Văn phòng)

Thứ Sáu

08/01/2021

09.00: Họp kiểm điểm đảng viên Tổ 2 – tại 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 5) (Tổ đảng 2)

 

Thứ Bảy

09/01/2021

 

15.00: Hội nghị Ban Chấp hành (Mở rộng) Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM – tại Phòng Lotus, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1(Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Thành phần theo thư mời)

16.30: Hội nghị Tổng kết năm 2020 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM – tại Phòng Lotus, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1(Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Thành phần theo thư mời)

Chủ nhật

10/01/2021

 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp