TIÊU ĐIỂM :

Lịch công tác từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

27/9/2021

 

15.00: Họp giao ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Lịch thay thư mời) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom)

Thứ Ba

28/9/2021

09.00: Họp Tổ kết nối chuyên gia, đối tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 13/10 (Anh Ngọc Hoà - PCT/ Tổ trưởng, Tổ kết nối chuyên gia, đối tác) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom) (Kính mời BTT và VPHH sắp xếp tham dự)

14.00: Họp với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP chuẩn bị phương án kỹ thuật tổ chức Hội nghị trực tuyến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM tiếp xúc cử tri doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM - 02 Bis Lê Duẩn, Quận 1 (Anh Điệp - PTTK, Anh Thiện Nhân - PTTK)

16.30: Tổ hạ tầng kỹ thuật họp bàn phương án kỹ thuật chương trình lễ kỷ niệm 13/10 (Anh Xuân Hàn - PCT/ Tổ trưởng, Tổ hạ tầng kỹ thuật) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom) (Kính mời BTT và VPHH sắp xếp tham dự)

Thứ Tư

29/9/2021

09.00: Họp Tổ nội dung chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 13/10 (Anh Phước Hưng - PCT/TTK/ Tổ trưởng, Tổ Nội dung) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom) (Kính mời BTT và VPHH sắp xếp tham dự)

 

Thứ Năm

30/9/2021

09.00: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM tiếp xúc cử tri doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM (Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Lịch thay thư mời thư mời) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom)

 

Thứ Sáu

01/102021

 

 

Thứ Bảy

02/10/2021

07h45: Tổ chức Hội nghị trực tuyến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM tiếp xúc cử tri doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM (Anh Chu Tiến Dũng – Chủ tịch, Thành phần theo thư mời thư mời) (Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom)

 

Chủ nhật

03/10/2021

 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp