TIÊU ĐIỂM :

Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 16/06/2018

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/06/2018

10.00: Hội ý về tiến độ tổ chức diễn đàn kinh tế TP. HCM năm 2018 – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch/ TTK chủ trì, Thành phần theo thư mời)

14.00: Họp giao ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Chu Tiến Dũng Chủ tịch chủ trì, lịch thay thư mời)

Thứ Ba

12/06/2018

 

14.00: Hội ý về các tiêu chí xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TP. HCM tiêu biểu năm 2018 – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch chủ trì, Thành phần theo thư mời)

15.00: Họp bàn về Hội chợ Quảng Đông – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch/ TTK chủ trì, Anh Phạm Ngọc Hưng – PCT, Anh Hàng Vay Chi – PCT, Công ty Đông Nam, TTDVHTDN NVV)

Thứ Tư

13/06/2018

09.30: Làm việc với Hội Tin học TP. HCM v/v phối họp tổ chức Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Outlook - VIO)và Giải thưởng TOP ICT Việt Nam năm 2018 – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch/ TTK chủ trì, VPHH, TTDVHTDN NVV, Ban Hội viên)

14.00: Họp với Công ty TPS về chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13/10 (Anh Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch/ TTK chủ trì, Thành phần theo thư mời)

 

Thứ Năm

14/06/2018

08.30: Dự Lễ phát động giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc lần 10 – Năm 2018 – tại HT Thành Đoàn TP. HCM, 01 Phạm Ngọc Thạch – Quận 1(Anh Chu Tiến Dũng Chủ tịch)

14.00: Làm việc với CT Group về xây dựng trụ sở Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM - tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch/ TTK chủ trì, Thành phần theo thư mời)

 

Thứ Sáu

15/06/2018

08.30: Họp công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM năm 2018– tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Trần Việt Anh – PCT, Thành phần theo thư mời)

9.30: Họp Ban điều hành Chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA – tại 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Lầu 3) (Anh Nguyễn Xuân Hàn – PCT, Thành phần theo thư mời)

 

 

Thứ Bảy

16/06/2018

 

 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp