TIÊU ĐIỂM :

5 bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 TP.HCM vừa ban hành

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, ngày 23/4/2020, UBND TP.HCM đã ban hành các bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, vận tải, du lịch và công thương.

5 bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 TP.HCM vừa ban hành

Y tế

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Các đơn vị thực hiện gồm bệnh viện trực thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố, bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế quận/huyện, phòng y tế quận/huyện, các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian thực hiện, lần 1 trước ngày 4/5/2020 và định kỳ vào ngày 4 hằng tháng.

Bộ tiêu chí này đã được thử nghiệm trước đó tại một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM. Bộ tiêu chí bao gồm 31 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với từng loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau từ bệnh viện đến trạm y tế, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và đã được hiệu chỉnh trước khi triển khai áp dụng.

Mỗi tiêu chí được chấm điểm nguy cơ rủi ro từ cao nhất là 10 điểm đến ít nguy cơ là 1 điểm. Chỉ số rủi ro lây nhiễm của cơ sở khám, chữa bệnh là tỷ lệ phần trăm điểm đạt của tất cả tiêu chí áp dụng cho loại hình cơ sở khám chữa bệnh tương ứng. Theo đó, mức độ rủi ro lây nhiễm được đánh giá như sau:

- 10%: rất ít rủi ro lây nhiễm;

- Dưới 30%: Rủi ro lây nhiễm thấp;

- Từ 30% - dưới 50%: Rủi ro lây nhiễm trung bình;

- Từ 50% - dưới 80%: Rủi ro lây nhiễm cao;

- Từ 80% trở lên: Rủi ro lây nhiễm rất cao.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố căn cứ vào bộ tiêu chí này để phân công bộ phận chuyên trách tiến hành đánh giá chỉ số rủi ro định kỳ hằng tháng của đơn vị mình. Việc này nhằm giúp xác định những hoạt động ưu tiên tập trung nguồn lực để giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm Covid-19, nâng cao mức an toàn phòng dịch cho người bệnh và nhân viên y tế.

Để hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện đánh giá mức độ rủi ro, Sở Y tế đã xây dựng phần mềm trực tuyến để các đơn vị nhập liệu và truy xuất kết quả theo đường link http://tnnb.medinet.org.vn/tu-danh-gia/TGD_COVID19-1.

Giáo dục

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm - mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như số lượng; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.

Công thức tính tiêu chí an toàn (TCAT) bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần:

- Nếu tổng điểm từ 90-100%: Được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%: Được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm;

- Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%: Được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm;

- Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%: Được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp: Không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Vận tải

Đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cũng đã ban hành Quyết định số 1368 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ tiêu chí đánh giá gồm các nhóm tiêu chí đánh giá bắt buộc với 6 tiêu chí thành phần và nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung gồm 4 tiêu chí thành phần. Trong đó, nhóm tiêu chí bắt buộc có các điều kiện như nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện phải đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc; mật độ người tập trung trên phương tiện với tiêu chí số người từ 50% sức chở/phương tiện trở xuống, hoặc trở lên; hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện; và các tiêu chí khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động.

Bộ tiêu chí cũng đánh giá về các hoạt động như tuyên truyền thông tin trên phương tiện cho người dân biết để phòng chống dịch bệnh, mức độ thông thoáng của phương tiện và trang bị máy đo thân nhiệt trên xe.

Như vậy, điều kiện hoạt động ứng với các tiêu chí đó được đánh giá như sau:

- Từ 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động;

- Từ 60% đến dưới 80% và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt;

- Đối với những trường hợp chỉ đạt dưới 60%: Không được phép hoạt động.

Du lịch

Đối với ngành du lịch, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất được áp dụng tại các cơ sở lưu trú du lịch; nhóm thứ hai áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và nhóm thứ 3 được áp dụng cho các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đưa ra các tiêu chí như: doanh nghiệp đưa ra các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của hành khách. Kể cả khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, tiêu chí về tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên tại doanh nghiệp và người lao động cũng được chủ trọng.

Còn tại các cơ sở lưu trú thì ngoài các tiêu chí trên thì còn có các tiêu chí như công tác vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở lưu trú; đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m; bố trí phòng ở giãn cách cho khách lưu trú…

Riêng các điểm tham quan du lịch, Bộ tiêu chí của nhóm này đề cao công tác khử khuẩn cho hành khách đến khử khuẩn đồ vật, bề mặt tại điểm tham quan. Đặc biệt là công tác kiểm tra thân nhiệt du khách đến tham quan. Ngoài ra, tại các điểm này cũng được đánh giá về việc có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly hành khách khi cần thiết, và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng cho nhân viên.

Điều kiện hoạt động của các đơn vị du lịch được đánh giá dựa vào tỷ lệ TCAT như sau:

- 100%: An toàn, được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn;

- 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối, có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày;

- 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động;

- Dưới 50%: Không an toàn, không được hoạt động.

Công thương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố bao gồm 3 bộ tiêu chí cụ thể áp dụng cho: chợ đầu mối; chợ truyền thống (có nhà lồng); siêu thị, trung tâm thương mại. Mỗi bộ tiêu chí gồm có 10 tiêu chí thành phần, mỗi tiêu chí thành phần có tối đa 10 điểm cho mức an toàn cao nhất.

Cách đánh giá tiêu chí an toàn (TCAT) như sau:

- Nếu TCAT đạt từ 80 điểm trở lên: Đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và được phép hoạt động;

- Nếu TCAT đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm: Đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng một tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được UBND địa phương kiểm tra định kỳ.

- Nếu TCAT đạt dưới 50 điểm: Đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị phải tạm dừng hoạt động; đồng thời phải khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, mỗi bộ tiêu chí đều có các tiêu chí thành phần bắt buộc cụ thể không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí bắt buộc này bị 0 điểm, đơn vị phải tạm dừng hoạt động và chỉ được mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Nguồn: Doanhnhansaigon.vn

Các tin khác

Quy định mới về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Quy định mới về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu, thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, thông tin định kỳ và thông tin bất thường…
Đại lý thuế bắt đầu được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Đại lý thuế bắt đầu được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Từ tháng 7 này, đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 vừa có hiệu lực.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8-2020

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8-2020

Xe kinh doanh vận tải phải đổi biển màu vàng; CSGT không được trưng dụng phương tiện... là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.
Từ tháng 7, thực hiện xác thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Từ tháng 7, thực hiện xác thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chiều 12/6, Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho nghiệp” được tổ chức tại điểm cầu chính ở TPHCM nhằm giới thiệu những lợi ích và lắng nghe kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Nam trong quá trình tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đề xuất mới về thương mại điện tử

Đề xuất mới về thương mại điện tử

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Thương mại điện tử (TMĐT). Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định nhằm minh bạch hóa thông tin trên các website TMĐT, tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu các sàn giao dịch TMĐT trong quản lý hoạt động TMĐT trên sàn.
Quy định mới có hiệu lực từ tháng 6

Quy định mới có hiệu lực từ tháng 6

Quy định mới về tuyển sinh đại học 2020, cưỡng chế thi hành án thương mại, bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp